Old Bike

อดีตเคยแรง…SUZUKI TORA

รหัสเวลาเบิกอะไหล่ GP100 รถสปอร์ต ค่ายทุ่งรังสิต ผลิตเมื่อปี 1983

รถรุ่นนี้เคยเป็นรถแข่งอาชาคู่ใจ วิชาญ ใจทอง และเป็นม้าศึกคู่ใจ บก.อ้วน

ขี่ไปเรียนตอนเรียนช่างกลบางซ่อน ตอนนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นที่หายากแล้วครับ

#suzuki #suzukitora #รถมอเตอร์ไซค์ #นิตยสารมอเตอร์ไซค์ #MotorcycleMagazine #50ปีนิตยสารมอเตอร์ไซค์ #นิตยสารมอไซค์

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button