NATURHOUSE

  • Scooterism

    1998 Vespa PX150E

    1998 Vespa PX150E 2 ทศวรรษ “พี่เอ็กซ์-ซีรีส์” Super Touring Edition ยัดของแต่ง “ล้น”   “ครูไทด์ กฤษณพงศ์” ตอนแรกเอารถมาโชว์ เลยบอกกลับไปว่าไปแต่งเพิ่มมาหน่อย…สงสัยประชด!!! จัดมาให้แบบ “ล้น” เลย         “98 ไทยเจริญ”…

    Read More »
Back to top button