1965 Vespa 90

  • Scooterism

    1965 Vespa 90

    1965 Vespa 90  รถเล็ก สเป็กเต็ม “ฝาใหญ่ ตัวพี”   รถเล็ก สเป็กใหญ่ ปีได้ ของแต่งเต็ม คุณสมบัติเฉพาะตัว ก็ช่วยให้เรทติ้ง “สมอลเฟรม” คันนี้ติดเรทติ้งท็อปสยาม ผลงานบิ๊วที่ไม่เคยผิดหวังจากคอกนี้ “APPLE 13”           อย่าเพิ่ง…ปล่อย!!!…

    Read More »
Back to top button