Old Bike

Yamaha Y80 Mate

ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า 40 ปีก่อน การที่ครูประชาบาลคนหนึ่งจะซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้งานสักคันถือได้ว่าเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย ด้วยค่าแรงของครูบรรจุใหม่ราว 7 – 8 ร้อยบาท ในขณะที่มอเตอร์ไซค์มีราคาคันละเกือบหมื่น !! ..

จนกระทั่ง “คุรุสภา” ซึ่งเห็นความจำเป็นของบรรดาพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ที่จะต้องเดินทางไกลไปสอนลูกศิษย์ในถิ่นทุรกันดาร จึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อในเมืองไทย เพื่อขอซื้อรถในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด .. โดยผู้ประกอบการรายแรกที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการกับคุรุสภาคือ “บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด โดยได้จัดรถ Yamaha Y80 Mate เป็นรถรุ่นแรกให้ข้าราชการครูได้ผ่อนมาใช้งานโดยมีราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 3 พัน !!!
#นิตยสารมอเตอร์ไซค์

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button